Amdanom

Mae'r prosiect Tyfu’r  Dyfodol yn tarddu i helpu pobl yng Nghymru i dyfu bwyd eu hunain yn fwy llwyddiannus.

 

Mae'n gwneud hynny trwy gynnig hyfforddiant a gwybodaeth yn agos at ble mae pobl yn byw ac yn gyrsiau ymarferol  byr gan ddefnyddio hyfforddwyr gyda blynyddoedd o brofiad dyfu eu bwyd eu hunain . Mae'r hyfforddwyr yn rhannu eu awgrymiadau a chyngor hanfodol gyda dros 5000 o gyfranogwyr mewn canolfannau ar hyd a lled Cymru .

 

Wrth wraidd y prosiect Tyfu’r Dyfodol , roedd y  Gardd Fotaneg  Cenedlaethol Cymru , o ble ye oeddy prosiect yn cael ei reoli . Yn yr ardd , ye oedd ystafelloedd dosbarth ymroddedig a lleiniau arddangos wedi darparu mannau dysgu berffaith ar gyfer llawer o gyrsiau . Gallwch ymweld ag un o'r rheini, y Gardd Tyfu’r Dyfodol, i weld sut y gall ffrwythau a llysiau cael eu tyfu mewn  hyd yn oed y lleiaf o leoedd ardd cysylltwch.

 

 

GTF Growing Site at NBGW