Ein Harianwyr

Pwy heuodd hadau'r prosiect gwych hwn?

Ariennir Tyfu'r Dyfodol ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig o dan y Cynllun Trosglwyddo Gwybodaeth. Mae'n cael ei gyflawni o dan Fesur Cystadleurwydd Cynllun Datblygu Gwledig Cymru, 2007-13.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw'r corff arweiniol a lwyddodd i sicrhau'r cyllid hwn ym mis Ionawr 2012. Daeth ein prosiect i ben ym Awst 2015.Darllenwch ein hadroddiad terfynol ar gyfer rhagor o wybodaeth am y prosiect a'i chyflawniadau . Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru .