Yn ôl i leoliadau

Caerfyrddin

NBGW

Tyfu'r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

growing siteMae Tyfu'r Dyfodol wedi'i leoli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru sef y lleoliad fwyaf rydym yn cynnal cyrsiau.

Yn y lleoliad yma, rydym o fantais o ddosbarth tu allan wedi'i adeuladu'n bwrpasol ar gyfer cynnal y cyrsiau yma. Mae'r safle tyfu yma'n cynnwys pobeth sydd angen i chi weld esiamplau o gwahannol technegau, o arddull rhandir traddodiadol i ardd twll clo. Mae gennom ni ardd coed ifanc, gweliau wedi'u chodi, oer-fframiau ac gasebo i amddiffyn chi o'r tywydd Cymraeg! 

classroon NBGWHefyd, mae genom ni 2 dosbarth tu fewn - lleoliad gwych i ddysgu pobeth sydd angen am tyfu eich hunain. Agorodd yr adeilad yma ym mis Rhagfyr 2013 ac yn esiampl dda o'r steil newydd o dechneg pensaernïol Ty Unnos sydd wedi'i adeiladu gyda pren o Gymru.

Ymunwch mewn cwrs yma ac mwynhewch gweddill y ddiwrnod o amgylch yr Ardd.

i ddod o hyd: Tîm Tyfu'r dyfodol, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG.   Os yn ddefnyddio SATNAV defnyddiwch - SA32 8HN

I gael gwybod mwy am both hon ewch i'w gwefan: www.gardenofwales.org.uk

Dim cyrsiau ar gael